Beschermgassen voor het laserlassen

Evenals bij alle andere lasprocessen moet ook bij het laserlassen het smeltbad en de eventueel gebruikte toevoegmaterialen tegen de negatieve invloed van de lucht beschermd worden. Hiervoor worden diverse beschermgassen en beschermgasmengsels toegepast. De keuze van het beschermgas wordt niet alleen door het te lassen materiaal bepaald, maar ook door het gebruikte lasertype. Onder andere de volgende beschermgassen of gasmengsels komen in aanmerking voor het lassen van een veelheid aan materialen.

  • argon 4.6
  • helium 4.6
  • argon/helium-mengsels
  • argon/kooldioxide-mengsels
  • stikstof 5.0 Instrument

Cryotechnics kan samen met u specifieke gasmengsels ontwikkelen die uw laserlasproces zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.

Het juiste beschermgas bij het juiste project

Het is belangrijk om het juiste beschermgas bij het juiste project te kiezen. Wij houden tijdens het samenstellen rekening met het materiaal dat u gebruikt, de lasomstandigheden en de toevoer van gas.

Wilt u weten welk beschermgas u nodig heeft?

Neem even contact met ons op, wij adviseren u graag.

Veiligheidsinformatieblad - MSDS