Argon Ar

RU3 (W24,32)

Argon De productie van argon is gebaseerd op de splitsing van lucht in haar componenten. Deze cryogene scheidingstechniek werd meer dan een eeuw geleden ontwikkeld door Carl von Linde.

Toepassingen van Argon:

Argon wordt als beschermgas toegepast voor het TIG-lassen van alle lasbare metalen en het MIG-lassen van aluminium, magnesium, koper, nikkel en hun legeringen. Tevens wordt het toegepast bij het plasmalassen. Bij het TIG-lassen van titaan, tantalium en zirkoon kan, naast argon 4.6, in verband met de affiniteit voor zuurstof van deze materialen, ook gebruik worden gemaakt van een zeer zuivere kwaliteit: argon 5.0 (zuiverheid >_ 99,9990 vol.).

Eigenschappen van Argon:

  • Argon is aanwezig in de lucht. Ongeveer 1% van de atmosfeer bestaat uit Argon.

  • Alle vloeibare luchtgassen, waaronder ook argon, zijn geborgd door een HACCP-gecertificeerd beheersingsysteem!

  • Argon wordt verkregen uit de lucht als bijproduct van reacties voor de productie van zuurstof en stikstof.
     

Cilinderkenmerken

Kleur volgens norm NEN-EN 1089-3
Schouder Smaragdgroen RAL 6001
Cilindrisch deel  Smaragdgroen RAL 6001
Aansluiting volgens NEN 3268      RU3 *)
Aansluiting VIVANTOS Geïntegreerde drukregelaar; aansluiting conform NEN-EN 561

 

Download: Veiligheidsinformatieblad - MSDS