Laser brongassen

Voor de metaalindustrie is de laser een belangrijk productiemiddel geworden. Bewerkingen zoals het snijden, lassen en oppervlaktebehandeling worden, dankzij de hoge kwaliteit en hoge snelheid, steeds meer met behulp van een industriële laser uitgevoerd. Lasers die hiervoor toegepast worden zijn de bekende vaste stof-lasers en de CO2-lasers. Maar ook de diodelasers winnen snel terrein. 

Binnen de techniek van de lasertoepassingen spelen de laser- en procesgassen een zeer belangrijke rol. Deze bepalen namelijk niet alleen de kwaliteit en het vermogen van de laserbundel, maar zijn ook essentieel voor het bereikte resultaat. Of het nu de kwaliteit van de snede en de snijsnelheid is, of de kwaliteit van de laserlas, het juiste type gas, de zuiverheid en de beschikbaarheid spelen een grote rol. Linde Gas Benelux realiseert zich dit terdege en besteedt daarom alle aandacht aan deze aspecten. 

Voor lasergassen komen koolzuur, stikstof en helium of een mengsel van deze drie componenten in aanmerking, die onder de naam SpeciaLaser®worden geleverd. De procentuele samenstelling van het lasergasmengsel wordt door de laserproducent bepaald en is niet altijd gelijk. Afwijkende samenstellingen kunnen uiteraard op bestelling geleverd worden.

Veiligheidsinformatieblad - MSDS