Stikstof N2

RU3 (W24,32)

De productie van stikstof is gebaseerd op de splitsing van lucht in haar componenten. Deze cryogene scheidingstechniek werd meer dan een eeuw geleden ontwikkeld door Carl von Linde.

Toepassingen van Stikstof

  • Stikstof wordt bij het plasmasnijden als plasmagas toegepast.
  • Stikstof wordt veel toegepast om materialen tegen corrosie door zuurstof, water of kooldioxide te beschermen. Ook wordt het gebruikt als verpakkingsgas bij levensmiddelen en bij het invriezen van biologische materialen.

Eigenschappen van stikstof

  • Vloeibaar stikstof als vloeibaar luchtgas is geborgd door een HACCP-gecertificeerd beheersingsysteem!
  • Bij het gebruik van vloeibare stikstof , -196 graden, moet men oppassen voor cryogene brandwonden en voor verstikkingsgevaar. Wanneer het stikstofgehalte van de lucht te hoog wordt, werkt dit als een narcose. Goede ventilatie is dus essentieel. Wij adviseren u graag hoe u het beste met stikstof kan werken.
  • Stikstof is een kleur- en reukloos gas, waarvan de voornaamste eigenschap is, dat het zich ten opzichte van de meeste stoffen als ’inert’ gas gedraagt. Het gas is niet giftig, maar wel verstikkend en kan in een lichtboog nitreuze dampen vormen, die wél schadelijk zijn. Een goede afzuiging is derhalve aan te bevelen.
     

Cilinderkenmerken

Kleur volgens norm NEN-EN 1089-3
Schouder Diepzwart RAL 9005
Cilindrisch deel  Diepzwart RAL 9005
Aansluiting      volgens NEN 3268 of conform specificaties van Linde Gas Benelux RU3

*) Aansluiting 300 bar pakketten afwijkend.

 

Download: Veiligheidsinformatieblad - MSDS