Waterstof H2

Waterstof wordt meestal geproduceerd door steam-reforming van aardgas of andere fossiele brandstoffen. Daarnaast kan het eveneens geproduceerd worden uit elektrolyse, waarbij water onder invloed van elektrische stroom wordt omgezet in waterstof en zuurstof.

Toepassingen Waterstof:

  • chemische industrie
  • metallurgie
  • levensmiddelenindustrie
  • lastechniek

Eigenschappen van Waterstof:

  • Waterstof heeft unieke eigenschappen die kwaliteit verbeteren, prestaties optimaliseren en kosten verlagen.

  • De uitstoot van waterstof is aanzienlijk lager dan bij andere brandstoffen.

  • Het kan als schone oplossing worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een brandstofcel of in een inwendige verbrandingsmotor.
    Mocht u hierover vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Veiligheidsinformatieblad -  MSDS